Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 32 € 38,40 €
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska                                40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €
     

   Sadzba DPH 20%. Cenník platný od 11. 10.  2021.

Predáváme vozidlá značiek