MAGNUM Co.

Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 30 € 36 €
diagnostická 40 € 48 €
klampiarska                                40 € 48 €
lakovnícka 40 € 48 €
     

   Sadzba DPH 20%. Cenník platný od 7. 12.  2020.

Predáváme vozidlá značiek