Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ZÁKLADNÁ SADZBA
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 42 € 50,40 €
diagnostická 50 € 60 €
klampiarska                                45 € 54 €
lakovnícka 50 € 60 €
     
HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ADVANTAGE (riešenie pre staršie vozidlá)
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 33,60 € 40,32 €
diagnostická 50 € 60 €
klampiarska                                45 € 54 €
lakovnícka 50 € 60 €

 

 

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ (PHEV, EV)
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 70 € 84 €
diagnostická 70 € 84 €
klampiarska                                45 € 54 €
lakovnícka 50 € 60 €

   Sadzba DPH 20%. Cenník platný od 02. 01. 2024.

  

Predáváme vozidlá značiek