Cenník hodinových sadzieb

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ZÁKLADNÁ SADZBA
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 40 € 48 €
diagnostická 45 € 54 €
klampiarska                                45 € 54 €
lakovnícka 45 € 54 €
     
HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ADVANTAGE (riešenie pre staršie vozidlá)
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 32 € 38,40 €
diagnostická 45 € 54 €
klampiarska                                45 € 54 €
lakovnícka 45 € 54 €

 

 

HODINOVÉ SADZBY SERVISNÝCH PRÁC - ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ (PHEV, EV)
Druh práce Cena bez DPH Cena s DPH
mechanická 50 € 60 €
diagnostická 50 € 60 €
klampiarska                                45 € 54 €
lakovnícka 45 € 54 €

   Sadzba DPH 20%. Cenník platný od 02. 01. 2023.

  

Predáváme vozidlá značiek